Himna Garden - Startsida

Himna Garden är ett modulärt odlingsystem som är snabbt att montera och kompakt att förvara när det inte används. Med hjälp av odlingsmodulen kan växter drivas upp tidigare och snabbare och tidigarelägger därmed skörden.


Överdelen går att flytta runt till flera odlingsbäddar för att hjälpa igång växter som odlas i flera omgångar. Få mer tips under fliken Användarbilder.

Kontroll, kvalitet och flexibilitet!


Himna Garden kontrollerar samtliga moment i produktionskedjan - allt ifrån materialinköp och tekniska specifikationer till design och produktionsunderlag. Alla moment har flera underleverantörer vilket säkrar tillgången vid rätt tillfälle och ger den flexibilitet som krävs.


Himna Gardens produktionsstrategi medför att förbättringar kan implementeras löpande så att slutprodukten håller den kvalitet som vi eftersträvar. Idag tillverkas tredje generationen av odlingsmodulen där varje generation har innehållit en rad olika förbättringar.

Produkt- och konceptutveckling


Himna Garden utvecklar, producerar och säljer odlingsmoduler. Himna Garden äger immateriella tillgångar såsom designskydd, varumärke och produktionskoncept. 90% av produktionen upphandlas externt.


Tillsammans utvecklas och testas en rad olika koncept för fristående, självförsörjande och modulära drivbänkar och växthus för såväl traditionell odling som för stadsodling, vertikal och takodling.
Kontakt


Himna Garden

Box 1916

58118 Linköping


info(a)himnagarden.se

Copyright 2018 - Himnagarden.se